Ajuda psicopedagògica

Ajuda psicopedagògica

 • Servei d’Orientació Psicopedagògica de Salle Catalunya (SOP):
  • Test psicotècnic a 1r d’ESO
  • Informes d’aptituds acadèmiques, trets personals, interessos
  • Com veuen l’escola, els companys i la família
 • Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament (EAP)
 • Consulta d’infermeria i coordinació amb el CSMIJ del Departament de Salut
 • Coordinació amb serveis socials i serveis educatius municipals del Departament de Benestar Municipal:
  • Servei d’ajuda a domicili
  • Suport a les pràctiques d’Aula Oberta
  • Tallers d’estudi assistit
 • Consulta setmanal del Dr. Folch (psiquiatre i psicòleg escolar)
 • Suport de vetlladors i voluntaris a les aules
 • Assessoria LIC del Departament d’Ensenyament a les aules d’acollida
 • Marc de col·laboració amb Fundació JOV. Assessorament i orientació personal a segon cicle d’ESO