Recepció i secretaria

Recepció i Secretaria

La tasca principal de la Recepció del centre és atendre les persones de forma presencial i telefònicament, gestionant i classificant les demandes de pares, alumnes, professors i proveïdors.

La funció principal de Secretaria és gestionar l’arxiu documental i tramitar les beques i títols acadèmics davant l’Administració educativa.

Recepció

Horari de recepció

L’horari d’atenció al públic és el següent:

 • Matins: De 8:00h a 13:30h
 • Tardes: De 15:00h a 19:30h
 • L’horari d’atenció als alumnes serà en l’esbarjo de cada etapa i fora d’horari escolar

  Sol·licituds i tràmits

  Beques i Ajuts

  Existeixen diferents convocatòries per a beques i ajuts tant per a l'ESO com per als estudis postobligatoris. Cliqueu aquí per a més informació.

  Certificats

  Per sol·licitar un certificat cal emplenar el Formulari de Sol·licitud de Certificats. Els certificats s'expedeixen a secretaria del centre cinc dies hàbils després de l'aprovació de la seva sol·licitud.

  Titulacions

  Per ESO la secretaria del centre fa la tramitació directament. Juntament amb les notes de final de curs, es lliura el resguard de sol·licitud del títol de Graduat Escolar.

  Per a la tramitació dels títols de Batxillerat i Cicles Formatius cal seguir el següent procediment:

  1. Des del centre es reparteix l'imprès de sol·licitud del títol
  2. Abonar a "La Caixa" l'import corresponent abans que s'acabi el termini indicat al full "Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa"
  3. Retornar el resguard de pagament a la Secretaria del centre al més aviat possible per tal d'iniciar la tramitació de títol