Sol·licitud de Certificats


Sol·licitud de certificats — Secretaria Virtual


Espai per realitzar la sol·licitud de certificats d’estudis. Tots els camps són obligatoris per demanar el certificat. El tràmit dels certificats serà mínim de 5 dies hàbils i es recollirà de manera presencial a l’escola.

  Dades del sol·licitant  Adjunta DNI/NIE jpg* (Màx. 500kB)


  Dades del certificat

  Tipus de certificat que es vol: de matrícula, d'estudis, de notes, ...
  Verificació de comunicació normativa

  En compliment a la normativa Europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD), reguladora de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu per a enregistrar-vos seran tractades d’acord amb les garanties de seguretat i de confidencialitat previstes per la Llei. Teniu dret a l’accés, rectificació o cancel·lació de les dades personals, d’acord amb els temes previstos per la Llei, a través d’una sol·licitud per correu electrònic a manlleu@lasalle.cat o per carta adreçada a La Salle Manlleu (C/ Enric Delaris 68, 08560 Manlleu, Barcelona). Les vostres dades no seran comunicades a terces sense previ consentiment, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.