David Corrons participa en un taller a la Universitat Autònoma

David Corrons participa en un taller a la Universitat Autònoma

El professor de física de l’escola David Corrons va participar en la ponència d’un taller el passat dissabte 2 de gener a la Universitat Autònoma de Barcelona dins del marc de la trobada de Pràctiques Científiques amb TIC: fer, pensar i parlar ciències a secundària amb l’ús d’eines digitals.

La jornada l’ha portat a terme un grup anomenat DIATIC (Disseny i aplicació d’activitats digitals) que està format per professors de secundària de l’àmbit cientificotecnològic i investigadors en didàctica de la ciència.