Estada a l’empresa

Estada a l'empresa

És una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Característiques:

  • Període de permanència i activitat en una empresa (producció, distribució o serveis)
  • Durada mínima de 70 hores
  • Depèn de la disponibilitat de l’empresa per signar el Conveni de Formació en centres de treball i el bon rendiment acadèmic de l’alumne.
  • Els alumnes poden aportar l’empresa, no obstant això l’autorització anirà a càrrec de la coordinació de Batxillerat. Les empreses no poden ser gestionades per familiars directes.
  • Durant l’estada, l’alumne haurà de complir i documentar el pla d’activitats fixat amb el seguiment d’un professor i la supervisió del Programa Escola-Empresa del Departament d’Ensenyament.
  • El període ideal per cursar l’estada a l’empresa és entre el final de 1r i l’inici de 2n. Per aquest motiu, cal presentar una sol·licitud per escrit durant el mes d’abril.
  • En acabar, l’alumne rep una qualificació entera i li permet tenir un currículum més ampli.
  • En cas de cursar un total de 140 hores de pràctiques amb conveni d’Estada a l’empresa, l’alumne pot sol·licitar l’exempció d’una matèria optativa.