Programa de Manteniment Industrial (PMI)Programa de Manteniment Industrial (PMI)

Curs elaborat per La Salle-Cefortem amb la col·laboració d’empreses associades al present programa de desenvolupament professional com a Tècnic de manteniment.

Finalitat

Facilitar als recursos humans de les empreses la promoció interna i reskilling dels seus propis treballadors/es mitjançant un itinerari formatiu especialitzat en temes de manteniment industrial de les seves plantes de producció i fabricació.

En aquest sentit La Salle-Cefortem assumeix el rol d’esdevenir l’acadèmia formativa pròpia de les empreses adscrites al programa en relació als aspectes teòrics, pràctics i operatius dels manteniments industrials correctius, preventius i predictius, segons la concreta formació que és necessiti.

Objectius
  • Formar al personal propi de les empreses a fi de desenvolupar i realitzar tasques de manteniment industrial amb plena solvència en els seus perfils laborals.
  • Contribuir via formació a la promoció laboral interna dels alumnes en l’organització de recursos humans de l’entitat.
  • Possibilitar, facilitar i acompanyar als alumnes en futurs itineraris formatius d’especialització i upskilling de competències o en itineraris formatius reglats amb titulació de Mòdul de Grau Mitjà o Superior
Temari

— PMI Sistemes Elèctrics i Electrònics
— PMI Sistemes Hidràulics i Pneumàtics
— PMI Sistemes Mecànics


  Més informació i requisits