Pla d’estudis

Pla d’estudis

1r de Batxillerat

Horaris
  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8:25 a 14:35h
  • Dimarts: 8:25 a 13:40h i de 14:55 a 16:50h

Itineraris i matèries optatives

 

Itinerari 1
Humanístic
Itinerari 2
Humanisticoartístic
Itinerari 3
Econòmic
Itinerari 4
Biosanitari
Llatí Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
Literatura
universal
Literatura
universal
Economia Química
Història del món
contemporani
Història del món
contemporani
Història del món
contemporani
Biologia

 

Itinerari 5
Científic
Itinerari 6
Cientificotècnic
Itinerari 7
Tecnològic
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Física Física Física
Química Química Tecnologia i
enginyeria
Biologia Dibuix tècnic Dibuix tècnic

Blocs de matèries optatives de 1r de Batxillerat
Optativa
A
Biomedicina, Francès, Funcionament de l'Empresa, Món Clàssic, Psicologia i Quarta matèria de modalitat (it. 5, 6 7)
Optativa
B
Creació literària, Disseny, Problemàtiques socials, Reptes científics actuals (Biologia-Geologia) i Robòtica
Optativa
C
Ciutadania, política i dret, Comunicació audiovisual, Formació i orientació personal i professional, Programació i Reptes científics actuals (Física-Química)

Matèries comunes

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Filosofia
Educació física
Religió

2n de Batxillerat

Horaris
  • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 8:25 a 14:35h
  • Dijous: 8:25 a 13:40h i de 14:55 a 16:50h

Itineraris

Itinerari 1
Humanístic
Itinerari 2
Humanisticoartístic
Itinerari 3
Ciències Socials
Itinerari 4
Econòmic
Llatí Llatí Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
de les CCSS
Literatura
catalana
Literatura
catalana
Literatura
catalana
Ec. de
l’empresa
Economia
de l’empresa
Història de l'art Història de l'art Història de l'art Formació laboral
Geografia Disseny Geografia Geografia

Itinerari 5
Biosanitari
Itinerari 6
C. Experimentals
Itinerari 7
Cientificotècnic
Itinerari 8
Tecnològic
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Ciències
de la Terra
Física Física Física
Química Química Química Tecnologia
industrial
Biologia Biologia Dibuix tècnic Dibuix tècnic

Matèries comunes

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Història de la Filosofia
Història
Religió