Pla d’estudis

Pla d’estudis

1r de Batxillerat

Horaris
  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8:25 a 14:35h
  • Dimarts: 8:25 a 13:40h i de 14:55 a 16:50h

Itineraris

 

Itinerari 1
Humanístic
Itinerari 2
Humanisticoartístic
Itinerari 3
Ciències Socials
Itinerari 4
Econòmic
Llatí Llatí Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
de les CCSS
Literatura
castellana
Literatura
castellana
Literatura
castellana
Ec. de
l’empresa
Economia
de l’empresa
Història del món
contemporani
Història del món
contemporani
Història del món
contemporani
Economia
Francès Psicologia
Sociologia
Disseny Francès Psicologia
Sociologia
Francès Psicologia
Sociologia

 

Itinerari 5
Biosanitari
Itinerari 6
C. Experimentals
Itinerari 7
Cientificotècnic
Itinerari 8
Tecnològic
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Química Química Química Tecnologia
industrial
Biologia Biologia Dibuix tècnic Dibuix tècnic
Francès Psicologia
Sociologia
Física Física Física

Matèries comunes

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Filosofia
Ciències per al món contemporani
Educació física
Religió

2n de Batxillerat

Horaris
  • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 8:25 a 14:35h
  • Dijous: 8:25 a 13:40h i de 14:55 a 16:50h

Itineraris

Itinerari 1
Humanístic
Itinerari 2
Humanisticoartístic
Itinerari 3
Ciències Socials
Itinerari 4
Econòmic
Llatí Llatí Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
de les CCSS
Literatura
catalana
Literatura
catalana
Literatura
catalana
Ec. de
l’empresa
Economia
de l’empresa
Història de l'art Història de l'art Història de l'art Formació laboral
Geografia Cultura audiovisual Geografia Geografia

Itinerari 5
Biosanitari
Itinerari 6
C. Experimentals
Itinerari 7
Cientificotècnic
Itinerari 8
Tecnològic
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Ciències
de la Terra
Física Física Física
Química Química Química Tecnologia
industrial
Biologia Biologia Dibuix tècnic Dibuix tècnic

Matèries comunes

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Història de la Filosofia
Història