Pla d’estudis

Pla d’estudis

1r de Batxillerat

Horaris
  • Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 8:25 a 14:35h
  • Dimarts: 8:25 a 13:40h i de 14:55 a 16:50h

Itineraris i matèries optatives

Cada matèria d'itinerari i cada optativa és de 3 hores setmanals.

 

Itinerari 1
Humanitats
Itinerari 2
Ciències socials
Itinerari 3
Econòmic
Llatí Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
de les CCSS
Literatura
universal
Literatura
universal
Economia
Història del món
contemporani
Història del món
contemporani
Història del món
contemporani

 

Itinerari 4
Biosanitari
Itinerari 5
Científic
Itinerari 6
Cientificotècnic
Itinerari 7
Tecnològic
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Química Química Física Física
Biologia Física Química Dibuix tècnic
Biomedicina Biologia Dibuix tècnic Tecnologia i
enginyeria

Blocs de matèries optatives de 1r de Batxillerat
Optativa
A
Biomedicina, Francès, Funcionament de l'Empresa, Món Clàssic, Psicologia i Quarta matèria de modalitat (it. 5, 6 7)
Optativa
B
Creació literària, Disseny, Problemàtiques socials, Reptes científics actuals (Biologia-Geologia) i Robòtica
Optativa
C
Ciutadania, política i dret, Comunicació audiovisual, Formació i orientació personal i professional, Programació i Reptes científics actuals (Física-Química)

Matèries comunes

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Filosofia
Educació física
Religió

2n de Batxillerat

Horaris
  • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de 8:25 a 14:35h
  • Dijous: 8:25 a 13:40h i de 14:55 a 16:50h

Itineraris

Itinerari 1
Humanitats
Itinerari 2
Ciències Socials
Itinerari 3
Econòmic
Llatí Matemàtiques
de les CCSS
Matemàtiques
de les CCSS
Història de l'art Història de l'art Empresa i
disseny de negoci
Literatura catalana i
castellana
Geografia Geografia
Geografia Literatura o Empresa Optativa

Itinerari 4
Biosanitari
Itinerari 5
C. Experimentals
Itinerari 6
Cientificotècnic
Itinerari 7
Tecnològic
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques
Química Química Física Física
Biologia Física Química Dibuix tècnic
Optativa Biologia Dibuix tècnic Tecnologia

Matèries optatives

Estada a l'empresa
Entorn sostenible
Població i prosperitat
Pau i justícia

Matèries comunes

Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua anglesa
Història de la Filosofia
Història
Religió