Programa salut i escola

Programa Salut i Escola

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

Departament de Salut

Aquest programa compta amb la presència, cada quinze dies, de personal d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària del CAP de Manlleu i té com a destinataris els alumnes de 3r i 4t d’ESO que vulguin consultar algun aspecte sobre els eixos:

 • Salut mental
 • Salut afectiva i sexual
 • Consum de drogues
 • Alimentació
Salut i escola

Objectius

 1. Millorar la coordinació dels serveis de salut, escola, equips municipals i equips d’assessorament psicopedagògic
 2. Apropar els serveis de salut als adolescents i afavorir l’accessibilitat, per:
  • Promocionar hàbits saludables
  • Reduir els comportaments de risc
  • Detecció precoç de problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible

Activitats

 • A nivell individual: consulta oberta dins la mateixa escola en un marc de privacitat i confidencialitat
 • A nivell col·lectiu:
  • Fomentar hàbits saludables
  • Tallers educatius: sexualitat i afectivitat (3r i 4t d’ESO)
 • Recursos

  Amb el suport de l’Equip d’Atenció Primària del CAP de Manlleu i els equips especialitzats:

  • Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
  • centre d'atenció a les drogodependències
  • Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)