Escola verda

El Comitè Ambiental

Escola verda
Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya

Representants d’alumnes, professors i del personal d’administració i serveis formen el Comitè Ambiental de l’escola, que organitza les diferents accions educatives per avançar en la protecció del medi ambient i en la sostenibilitat dels recursos.

Les principals accions que porta a terme el Comitè Ambiental són:

  • Millora de la recollida selectiva de deixalles a l’escola
  • Manteniment de l’hort ecològic i el compostador orgànic
  • Participació en el Projecte Rius en el seguiment d’un tram del riu Ter
  • Promoció i sensibilització de la comunitat educativa de la importància de les tres R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar
  • Promoció de realització de treballs o projectes sobre medi ambient o sostenibilitat en els treballs de recerca de Batxillerat i en els projectes del programa FAIG.