Proves d’Accés a la Universitat

Proves d’Accés a la Universitat

La selectivitat o Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es pot realitzar una vegada aprovades totes les assignatures de batxillerat. Aquesta prova s’estructura en dues fases:

Fase general (obligatòria)

La nota d’aquesta fase és la que val el 40% de la nota d’accés, que es complementa amb el 60% de la nota global de Batxillerat. Consta dels exàmens de les matèries següents:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història o Història de la Filosofia
 • Una matèria de modalitat de Batxillerat triada per l’estudiant

Fase específica (voluntària)

Moltes de les notes de tall de graus universitaris són sobre 14 punts. Per tal d’arribar a aquests punts l’alumne pot optar per la realització d’un a tres exàmens de matèries de modalitat escollides per l’alumnat, en funció del grau universitari que es vol realitzar.

Les dues millors notes obtingudes (sempre que siguin aprovades) són les que ponderen 0,1 o 0,2 i les que valora la universitat per establir la nota d’admissió.

Un exemple clarificador

Alumne X que vol estudiar Veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona (nota tall 11,646 pel curs 2016-2017): [font: www.unportal.cat]

 • obté un (9) global del Batxillerat
 • obté un (7,5) de la fase general de les PAU o selectivitat
 • es presenta a la fase específica de les PAU de tres matèries, on s’agafen les dues millors notes:
  • Biologia (7)
  • Química (9,2) x 0,2 = 1,84
  • Física (9) x 0,2 = 1,8
 • Nota de tall final (9 x (0,6)+ 7,5 x (0,4) + 1,84 + 1,8) = 12,04

En aquest cas l’alumne podria entrar al grau universitari que ha escollit.